A. Direkte nedoverlysende lamper
Direkte nedoverlysende lamper eller spotlights lyser kraftig på et begrenset område. Lamper av denne typen gir skarpe skygger.   
B. Fortrinnsvis nedoverlysende lamper
Lamper av denne typen lyser mest nedover, men avgir også lys til rommet. Lyset blir mere jevnt og gir mykere skygger enn A.   
C. Ensartet lysende lamper
Ensartet lysende lamper sprer alt lyset jevnt ut i rommet. Skyggene blir meget myke.   
D. Opp- og nedoverlysende lamper  
Opp- og nedoverlysende lamper avgir like mye lys oppover som nedover. Skyggene blir noe mykere enn A.   
E. Fortrinnsvis oppoverlysende lamper
Fortrinnsvis oppoverlysende lamper gir mest lys oppover, og mindre lys nedover. Skyggene blir myke, og mindre tydelige enn C. 
F. Direkte oppoverlysende lamper
Direkte oppoverlysende lamper gir mest lys øverst i rommet, og stort sett ingen skygger på gulvet.   

A. Direkte nedoverlysende lamper

Direkte nedoverlysende lamper eller spotlights lyser kraftig på et begrenset område. Lamper av denne typen gir skarpe skygger.   

B. Fortrinnsvis nedoverlysende lamper

Lamper av denne typen lyser mest nedover, men avgir også lys til rommet. Lyset blir mere jevnt og gir mykere skygger enn A.   

C. Ensartet lysende lamper

Ensartet lysende lamper sprer alt lyset jevnt ut i rommet. Skyggene blir meget myke.   

D. Opp- og nedoverlysende lamper  

Opp- og nedoverlysende lamper avgir like mye lys oppover som nedover. Skyggene blir noe mykere enn A.   

E. Fortrinnsvis oppoverlysende lamper

Fortrinnsvis oppoverlysende lamper gir mest lys oppover, og mindre lys nedover. Skyggene blir myke, og mindre tydelige enn C. 

F. Direkte oppoverlysende lamper

Direkte oppoverlysende lamper gir mest lys øverst i rommet, og stort sett ingen skygger på gulvet.